USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET (UKK/FAQ)

Miksi tuotteet pitää maksaa ennakkolaskulla?

Useat kuluttajat ostavat nykyään verkkokaupasta tuotteita käyttäen internet-pankkipalvelua. Näissä verkkokaupoissa maksu suoritetaan tilauksen yhteydessä, eli ennakkomaksusta on myös tällöin kyse.

Finture-verkkokaupassa tuote/tuotteet maksetaan ennakkoon tilausvahvistuksen mukana tulevalla ennakkolaskulla tai Paytrail-maksunappuloita käyttäen. Tilauksesi toimitetaan, kun lasku on maksettu. EnnakkoLaskua ei siis tarvitse välttämättä maksaa heti vaikka olet tilauksen tehnytkin, mutta toimitusaika lasketaan vasta maksusuorituksesta. Tilaus kuitenkin perutaan automaattisesti mikäli ennakkomaksua ei makseta kahden viikon kuluttua tilauksen tekemisestä.

Miksi tuotteita ei toimiteta postiennakolla?

Valtaosaa tuotteistamme ei toimiteta postin kautta, eikä kuljetusyhtiöillä ole vastaavanlaista maksutapaa kuin postilla. Lisäksi postiennakkomaksu nostaisi tuotteista maksettavaa hintaa, koska tuotteet ovat normaaleita verkkokauppapaketteja suurempia kooltaan.

Jos en ole tyytyväinen tuotteeseen, mitä teen?

Sinulla on kuluttajana 14 vuorokauden palautusoikeus. Ensisijaisesti sinun tulee palauttaa tuote tuon ajan kuluessa. Rahasi palautamme välittömästi, kun olemme vastaanottaneet palautuksen. Palautusajan jälkeen tuotteissa mahdollisesti ilmenevät viat korjataan tai tuote vaihdetaan uuteen takuuajan ja takuuehtojen puitteissa.

Pitääkö katoksien olla CE-merkittyjä?

Katoksien tulee olla CE-merkittyjä EU:n rakennustuoteasetuksen perusteella. Katoksiemme kantavat teräsrakenteet on CE-merkitty standardin EN 1090-1 mukaan korkeampaan EXC2 -toteutusluokkaan (hitsatut kokoonpanot, jotka valmistaan terästuotteista, joiden lujuusluokka on S355) asti. Toteutusluokkia on neljä, joista EXC1 on vähiten vaativin ja EXC4 kaikkein vaativin. Hyvänä sääntönä voidaan pitää, että mikäli EXC- toteutusluokkaa ei ole erikseen määritelty, tulee kantava teräsrakenne valmistaa EXC2-toteutusluokkaan. CE-merkinnällä ja toteutusluokalla osoitetaan, että valmistetun tuotteen kantavien teräsrakenteiden ominaisuudet on määritelty ja varmennettu yhdenmukaisella tavalla.

Mitä tarkoittaa turva-alue?

Julkisilla leikkipaikoilla tulee noudattaa EN 1176 ja EN 1177 mukaisia vaatimuksia leikkipaikan turvallisuuden suhteen. Standardit eivät koske kotipihalle asennettuja pihaleikkivälineitä, mutta turvallisuuden kannalta on suositeltavaa, että turva-alueen vaatimukset huomioidaan myös kotipihoille tehtävissä asennuksissa.

Jokaiselle pihaleikkivälineelle on määritely turva-alue, jolla ei saa olla muita rakennelmia tai esteitä (pensaita, kantoja, puita tms.). Mikäli leikkivälineen käyttöön liittyy putoamisvaara (keinut, leikkikeskukset, kiipeilytelineet), tulee koko turva-alueella olla turva-alusta. Sen tulee olla iskua vaimentavaa materiaalia, esim. turvahiekkaa tai kumilaatta. Turvahiekkaa (2-8 mm seulottua hiekkaa) tulee asentaa turva-alueelle tuotteen suurimman putoamiskorkeuden tarvitseman määrä(putoamikorkeus alle 2m on turvahiekan paksuus 30cm tai kun putoamiskorkeus yli 2m on turvahiekan paksuus 40cm). Tavallinen kivituhka tai nurmikko ei sovellu turva-alustaksi.

Koskeeko jokin laki pihaleikkivälineitä?

Laki kuluttajapalvelujen turvallisuudesta tuli voimaan 30.1.2004. Sen mukaan palvelun tarjoajan on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmistuttava siitä, että kuluttajapalvelusta ei aiheudu vaaraa kuluttajan tai kuluttajaan rinnastettavan henkilön, taikka palveluksen vaikutuspiiriin kuuluvan muun henkilön terveydelle tai omaisuudelle. Palvelun tarjoajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot kulutustavarasta ja kuluttajapalvelusta sekä niihin liittyvistä riskeistä.

Laki koskee myös leikkikenttiä sekä kerrostalojen ja rivitalojen pihojen leikkivälineitä. Kiinteistöjen pihaleikkivälineiden turvallisuudesta vastaavat näitä palveluja tarjoavat taloyhtiöt tai asuntoyhteisöt. Leikkivälineiden tulee olla turvallisia eikä niistä saa aiheutua vaaraa käyttäjille. Leikkipaikalla on oltava huoltosuunnitelma ja vastuuhenkilö, johon käyttäjät voivat olla yhteydessä. Lasten leikkivälineistä on olemassa turvallisuusstandardit. Standardien lähtökohtana on todella vaarallisten vahinkojen ehkäiseminen. Uusia välineitä hankittaessa kannattaa varmistaa, että valmistajat noudattavat näitä standardeja tai voivat muulla tavalla osoittaa, että vastaavat turvallisuusvaatimukset täyttyvät. Standardeja on kaikkiaan kahdeksan. Ne ovat luonteeltaan suosituksia. Leikkikenttävälineiden vaatimusten yleisstandardi on EN 1176. Standardi EN 1177 käsittelee iskua vaimentavia alustoja. Standardi EN 1176 käsittelee leikkikenttävälineiden asennusta, tarkastusta, huoltoa ja ylläpitoa sekä keinujen, liukumäkien, köysiratojen, karusellien ja keinumisvälineiden vaatimuksia. Kaikki leikkikenttävälineitä koskevat standardit on koottu SFS-käsikirjaan 143 (SFS-verkkokaupan käsikirjan tilaussivulle). Turvallisuusvaatimus koskee myös vanhoja leikkivälineitä. Jos leikkivälineet ovat hyväkuntoisia ja täyttävät turvallisuusvaatimukset, niiden käyttöä voidaan jatkaa. Kiinteistön omistajan on syytä arvioida, ovatko pihan leikkivälineet turvallisia ja todeta samalla korjaustarpeet tai uusimistarpeet sekä laatia niille aikataulu.

Millainen on hyvä leikkipaikka?

Leikkipaikan tulee olla siisti. Rakenteiden, kuten penkkien, pöytien, aitojen ja jäteastioiden on oltava kunnossa. Leikkivälineiden rakenteiden tulee olla ehjiä ja tukevia. Rikkinäisiä, lahoja, ruosteisia, kuluneita tai puuttuvia osia tai väljiä liitoksia ei saa olla. Rakenteista ei saa työntyä esiin nauloja, pultteja, ruuveja, muttereita tai teräväkärkisiä tai -reunaisia metalliosia. Materiaaleista ei saa myöskään irrota tikkuja. Hiekkalaatikkojen leikkihiekan on oltava puhdasta ja se on vaihdettava säännöllisesti. Leikkihiekan vaihtotarve on syytä arvioida vuosittain.

Miten otan huomioon turvallisuusasiat lasteni leikeissä?

Vaikka leikkivälineiden suunnittelussa ja valmistuksessa on huomioitu standardien määräämät turvallisuusnäkökohdat, on silti mahdollista että onnettomuuksia tapahtuu.

Vanhempien tulee kiinnittää huomiota lasten vaatteiden turvallisuusnäkökohtiin. Vaatteissa ei saa olla vaarallisia lenkkejä, nyörejä eikä nauhoja, jotka voivat aiheuttaa kiinnijuuttumistilanteen muuallakin kuin leikkivälineissä. Pyöräilykypärän käyttö leikkivälineissä leikittäessä on ehdottomasti kiellettyä.

Jos leikkiväline ei ole turvallinen, on siihen pääsy välittömästi estettävä ja asiasta on heti ilmoitettava kentän kunnosta vastaavalle taholle.

Taloyhtiömme haluaa uusia vanhan keinun, mitä asioita tulee huomioida?

Mikäli keinu on silminnähden viallinen ja aiheuttaa turvallisuusriskin, sitä ei saa käyttää. Helpoiten tämä tapahtuu irroittamalla istuimet ja ketjut. On suositeltavaa että vanha rakennelma puretaan mahdollisimman nopeasti perustuksia myöten.

Uuden keinun valinnassa tulee huomioida seuraavat seikat:

- keinun mitat ja vaadittu turva-alue sekä keinun sijoittaminen
- valmistusmateriaali ja laatu
- miten keinu asennetaan ja kuka asennuksen tekee

Ennen keinun asennusta tulee varmistua siitä että turva-alue ja turva-alusta vastaavat standardien vaatimuksia. Näistä on kerrottu ylempänä. Mikäli turva-alueelle halutaan asentaa turvahiekka, se kannattaa tilata maansiirtoliikkeestä hyvissä ajoin ennen asennuspäivää.

Kun keinu toimitetaan, se tulee varastoida pihalle siten, että lapsille ei aiheudu turvallisuusriskiä.

Asennusta varten tulee hankkia tarpeelliset työvälineet ja kuivabetonia. Asennus hoituu mukavasti pihatalkoiden yhteydessä!

Miten huollan leikkivälineitä?

Leikkipaikan ylläpitäjän tulee varmistaa, että huoltotoimenpiteet tehdään säännöllisesti ja tarpeen mukaan.

Itse tehtäviä huoltotoimenpiteitä ovat

- kiinnittimien kiristämiset
- laakereiden voitelu
- turva-hiekan tasoittaminen
- välineiden puhdistus

On suositeltavaa että leikkivälineiden kuntoa seurataan silmämääräisesti viikoittain tai jopa päivittäin. Tässä tulee tarkistaa ettei leikkipaikalla ole turvallisuusriskiä johtuen ilkivallasta (esim. rikottuja osia tai pulloja) tai normaalista käytöstä (esim. irronneita osia).

Toiminnallinen huoltotarkastus tulee tehdä 1-3 kuukauden välein. Huoltotarkastuksessa tarkistetaan leikkivälineiden kunto pintapuolisesti sekä mm. kiristetään pultit ja ruuvit, voidellaan liikkuvat osat ja varmistetaan köysien ja ketjujen vahvuus.

Jokainen julkinen leikkipaikka tulee katsastaa ainakin kerran vuodessa. Katsastuksessa selvitetään koko leikkipaikan sekä yksittäisten leikkivälineiden normienmukaisuus (EN 1176), niiden kunto arvioidaan tarkasti ja selvitetään leikkialustan turvaominaisuudet (EN 1177). Katsastuksessa käytetään erityisiä mittalaitteita.

Lataa ja/tai täytä sähköinen huoltotarkastuspöytäkirja.